Informatie nieuwe leden

Op dinsdag en vrijdag zijn beeldhouwers aan het werk op Hofmanheide en is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen.

Momenteel kent het beeldhouwcollectief een ledenstop, daar de faciliteiten op Hofmanheide niet toereikend zijn om het aantal werkplekken uit te breiden.

Mocht u interesse hebben om op een wachtlijst geplaatst te worden , dan kunt u contact opnemen met Gemmy Coppens. gemmycoppens@gmail.com